Acetic Ether teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Etil asetat;