Aceticoceptor teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Asetik asit köküne ilgi duyan kimyasal cisim.