Acetimeter teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Sıvıdaki asetik asidi ölçme aleti, asetimetre.