Aceto- Acetic Acid teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Monobazik bir keto asidi. İnsan organizmasında, yağların oksidasyonu sırasında meydana gelir.