Acetolase teriminin tıbbi anlamı;

n. Alkolü asetik asit haline çeviren bir maya (ferment), asetloaz.