Acetolysis teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. "Acetyl" türevlerin sulu veya alkollü alkali solüsyonlarla muamele sonucu acetyl gruplarının kaldırılması, asetiloz.

Asetik asit veya asetik anhidrid etkisiyle organik bir molekülün ayrışması.