Acetometer teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Asetik asid ölçme aleti, asetometre.

(Kimya) bir çözeltide asetik asit konsantrasyonunu ölçmek için bir cihaz, özellikle sirke içinde