Aceton(E) Bodies teriminin tıbbi anlamı;

Asetonik cisimler (aseton, aseto-asetik asit, beta oksibütirik asit): Ketosis dolayısiyle, ilerlemiş diyabet hallerinde yağ asitleri ve bazı amino-asitlerin noksan yakılışı sonucu idrarda beliren "acetyl"li türevler.