Aceton(E) teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Aseton: propanone, dimethyl keton, CH2COCH3=58,05 (kloroform yapımında kullanılan ve organik maddeleri eriten çabuk alevlenir renksiz sıvı), C3H6O.