Acetone-Insoluble Antigen teriminin tıbbi anlamı;

Asetonda erimeyen antijen; Wassermann reaksiyonunda kullanılan ve sığır kalbiinn alkollü hülasasının asetonda erimeyen kısmını taşıyan bir antijen;