Acetonemia teriminin tıbbi anlamı;

n. Kanda asetonik cisimlerin belirmesi, asetonemi.

Kandaki yüksek aseton seviyelerinin neden olduğu bir durum.