Acetonglycosuria teriminin tıbbi anlamı;

n. Aseton zehirlenmesi sonunda beliren glükozüri.