Acetonuria teriminin tıbbi anlamı;

n. İdrarda aseton ve asetonik cisimlerin bulunması hali, asetonüri, aseton işeme (diyabet, ateşli haller ve karsinom ve bazı sindirim bozukluklarında görülür).