Acetophenetidin teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Ağrı kesici ve ateş düşürcü beyaz toz (C10H18NO2).

Bir analjezik olarak ve ayrıca bir antipiretik olarak kullanılan beyaz kristalli bir bileşik