Acetous teriminin tıbbi anlamı;

a. biochem. Asitli, ekşi.

1. Asetik asit veya sirke ile ilgili veya bunlarla ilgili üretim.
2. Asetik bir tada sahip olmak; ekşi tatma.