Acetum Bezoardicum teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Panzehir taşı sirkesi.