Acetum Glaciale teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Saf sirke (96°).