Acetum Ipecacuanhae teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Altınkökü sirkesi.

Bir zamanlar emetik ve amip öldürücü olarak kullanılan eski bir terapötik ajan.