Acetum Medicinalis teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Tıbbi sirkeler.