Acetum Opii teriminin tıbbi anlamı; biochem. Afyon sirkesi (uyutucu ve uyuşturucu olarak kullanılır).