Acetum Plumbi teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Kurşun suasetat solüsyonu.