Acetum teriminin tıbbi anlamı;

n. (pl. aceta). biochem. a) Bir mantar (mycoderma aceti) tesiriyle alkolün (şarabın) fermantasyonu mahsulü olan asit sıvı, sirke. b) Bir drogun sirkedeki tıbbi eriyiği.

1. (Patoloji) sirke için başka bir isim
2. (Elementler ve Bileşikler) çözücü olarak seyreltilmiş asetik asit içeren bir çözelti