Acetyl Group teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Asetilkökü (CH3CO);

Hidroksil grubunun çıkarıldığı bir asetik asit molekülü.