Acetyl Hydrate teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Asetik asit.