Acetyl Peroxide teriminin tıbbi anlamı;

biochem. Kuvvetli oksidleyici olan visköz sıvı (C2H3O)=O2).

(CH3CO) 2O2 Erime noktası 30 ° C olan renksiz kristaller; alkol ve eterde çözünür; bir başlatıcı ve reçineler için katalizör olarak kullanılır.