Acetylcholine teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Asetilkolin, (CH3) N(OH) CH2 COOCH3, "parasympathetic" sinirlerin periferik uyarıldığı zaman organizma içinde meyadna gelen ve bu sinirlerin yayıldığı organların parankiması üzerinde etkisini gösteren bir alkaloid.

Küçük bir organik molekül bir nörotransmiterdir.

Kas dokusunun uyarılmasında özellikle önemlidir. Dürtülerin bir sonraki hücrenin yüzeyindeki nörotransmiter moleküllerine iletilmesi, onu uyarır. Bu tür bir salımdan sonra, asetilkolin hızlı bir şekilde tekrar asetilkolin içine geri dönüştürülecek olan ilk hücreye geri dönen asetat ve koline bölünür.

Zehir küratörü asetilkolinin iletimini bloke ederek etki eder. Reseptör hücrelerin spontan uyarılması, bu da kalp dahil olmak üzere kasların yoğun spazmlarına yol açar. Asetilkolin genellikle Ach olarak kısaltılır.