Acetylene teriminin tıbbi anlamı;

n. biochem. Asetilen, parlak alevli renksiz gaz (C3H3).

C2H2 Sıkıştırıldığında patlayıcı olan renksiz, yüksek derecede yanıcı bir gaz; üçlü bir bağ içeren en basit bileşik; Organik sentezlerde ve kaynak yakıt olarak kullanılır.