Acetylpromazine teriminin tıbbi anlamı;

n. Klorpromazin'e benzeyen antimeetik ve trankilizan bir madde.

Hayvanlarda kimyasal kısıtlama aracı olarak kullanılan fenotiyazin türevi psikotropik ilaçlardan biri. Başlıca değeri, korkmuş ve agresif hayvanları sakinleştirip sakinleştirmektir. Standart farmasötik preparasyon, asepromazin maleat, atlarda, kedilerde ve köpeklerde, özellikle preanestetik bir ajan olarak yaygın şekilde kullanılır.