Achalme's Bacillus teriminin tıbbi anlamı;

1891'de akut eklem romatizmasından ölmüş bir hastanın toopsisinde Achalme tarafından keşfedilmiş olan bir basil, Achalme basili.