Achievement Quotient teriminin tıbbi anlamı;

Öğrenmedeki gelişimi gösteren bir endeks;

Başarı bölümü, yaşın, zihinsel yaşa bölünerek öğrenmedeki ilerlemeyi gösterir.