Achillorrhaphy teriminin tıbbi anlamı;

n. Aşil kirişine dikiş (sütür) koyma ameliyesi.

Aşil tendonunun dikilmesi.

Gastrocnemius tendonunun dikilmesi.