Achillotenotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Aşil kirişini yarma ameliyatı.