Achillotomy teriminin tıbbi anlamı; n. Aşil kirişinin kesilmesi.