Achiria teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Ele sahip olma hissinin kaybolması, elsizlik kurgusu (isteride görülür); 2. Vücudun uyarıma maruz bırakılan bölümünü anlatmakta görülen yeteneksizlik.