Achlorhydria teriminin tıbbi anlamı; n. Asit hidrokloriğin mide usaresinde bulunmaması hali, aklorhidri.