Achloroblepsia, Achloropsia teriminin tıbbi anlamı; n. Yeşil renk körlüğü, yeşil renk önünde beliren daltonizm, akloropsi.