Achlys teriminin tıbbi anlamı; n. Saydam tabaka (cornea) nın hafif bulanıklığı kornea ülseri.