Acholla teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Safranın yapılması hali; 2. Safra salgısı yitimi, alkoli (ağır karaciğer hastalığı belirtisi).