Acholuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda safra pigmentlerinin yokluğu, akolüri.