Achoresis teriminin tıbbi anlamı; n. Bir organın kapasitesinin azalması.