Achromatism teriminin tıbbi anlamı; n. Renk körlüğü, akromatizm, akromatopsi.