Achromatophil(E) teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Boyalara karşı ilgi göstermeyen, kolay boyanmayan; 2. Akromatin gibi bazik boyalarla kolay boyanmayan hücre veya dokuyu anlatmak için kullanılan terim, akromatofil.