Achromaturia teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarın renksiz hali.