Achroödextrin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Nişasat veya dekstrinin hidrolizi ile "erythrodextrin" yanında beliren ara mahsul, akroodekstrin (C36H622O31=990.7). (Akroodekstrinler iyot ile maviye boyanmadıkları gibi seyreltik asitle kaynatılınca glükoza ayrışmazlar).