Achylia Pancreatica teriminin tıbbi anlamı; Pankreas sekresyonunun (salgısının) yokluğu veya azalması.