Acid Medium teriminin tıbbi anlamı; Bazı mikro-organizmaların gelişmesi için gerekli asit kültür ortamı;