Acid Phosphate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Molekülündeki bir veya iki hidrojen atomu madenlerle yer değiştirmiş olan herhangi bir fosfat;