Acidocytopenia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda eozinofil miktarının azalması. asidositopeni.