Acidology teriminin tıbbi anlamı; n. Cerrahi aletler bilgisi, asidoloji.