Acidophilism teriminin tıbbi anlamı; n. Hipofis ön lobunun, akromegalinin sebebi olan eozinofil adenomuna bağlı hal, asit severlik, asidofilizm.